Verksamhet & Kvalitet

Lövet arbetar med olika metoder för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Brukarens hem är assistentens arbetsmiljö. Med respekt för Brukaren lägger Lövet stor vikt vid att samverka med brukare och anhöriga för en sund och...

Kontakt

Tag gärna kontakt med oss för mer information! Monica 070-533 27 53 monica.strom@lovet.se Jessica 070-531 76 69 jessica@lovet.se Lövets Persolig Assistans, Service & Massage ABRingarevägen 2 | 241 36 Eslöv