Verksamhet & Kvalitet

Lövet arbetar med olika metoder för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Brukarens hem är assistentens arbetsmiljö. Med respekt för Brukaren lägger Lövet stor vikt vid att samverka med brukare och anhöriga för en sund och...

Kontakt

Tag gärna kontakt med oss för mer information! Monica 070-533 27 53 monica.strom@lovet.se Jessica 070-531 76 69 jessica@lovet.se Lövets Persolig Assistans, Service & Massage ABRingarevägen 2 | 241 36 Eslöv

Om oss

Lövet ägs av Jessica Persson och Monica Löfvendahl Ström. I Lövets styrelse sitter Jessica Persson, Monica Löfvendahl Ström, Bengt Ström. Monica har arbetat i 30 år inom Försäkringskassan och har erfarenheter inom ekonomi, arbetsledning, lönehantering och personlig...